เยี่ยมชมอำพลฟูดส์

เยี่ยมชมอำพลฟูดส์

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

กว่า 3 ทศวรรษของ อำพลฟูดส์ เราได้สร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดให้แก่คนทั่วโลก และยังให้การสนับสนุนเกษตรกรของไทย เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารที่มี "คุณค่า" ทางโภชนาการสูง ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ชาวอำพลฟูดส์ยึดถือมากกว่า 3 ทศวรรษ

อำพลฟูดส์ เราเน้นการทำงานที่เป็นทีม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงการบริการ พนักงานกว่า 800 ชีวิตของเรา คือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เรามุ่งมั่นพัฒนาและดูแลทุกคน โดยทุกผลิตภัณฑ์ของอำพลฟูดส์จะผลิตจากความตั้งใจ ที่จะมอบ "คุณค่า" ที่ดีที่สุดจากเราสู่ผู้บริโภคทุกคนทั่วโลก แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอันโดดเด่น

ปัจจุบันอำพลฟูดส์ถือเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มด้วยระบบจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเจ้าแรกของโลก มาพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยังคงสืบทอดตำนานอาหารไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่ชาวไทย และผู้บริโภคทั่วโลก

อนาคตของ อำพลฟูดส์จะมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและมาตรฐานสากลสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งการส่งมอบ "คุณค่า" ที่ดีที่สุดจากเราถึงผู้บริโภคทุกคนของเราตลอดไป

รายละเอียดการเข้าชมสถานที่ : โรงงานนครปฐม
ช่วงเช้าเวลา : 9.00 – 12.00 น.
ช่วงบ่ายเวลา : 13.00 – 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าชม : ไม่เกิน 60 ท่าน / คณะ

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมโรงงาน

1. กรุณาตรงต่อเวลา
2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเรียบร้อย อนุญาตให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ รองเท้าผ้าใบเท่านั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ
3. เส้นทางการเดินเยี่ยมชมโรงงานให้ผู้มาเยี่ยมชมเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ของอำพลฟูดส์กำหนดให้เท่านั้น
4. ห้ามถ่ายภาพเมื่ออยู่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด
5. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด ให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้เท่านั้น
6. ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ห้ามผู้มาเยี่ยมชมสัมผัสเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ทุกชนิด
7. ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ให้ผู้มาเยี่ยมชมสวมหมวกตามที่โรงงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
8. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าชมโรงงาน
กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2020 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X