กล่องวิเศษ

 

 

 

           โครงการกล่องวิเศษ โดยบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นโครงการที่ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

 

ด้วยการนำกล่อง UHT มารีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นแผ่นขิฟท์บอร์ด และนำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ

 

ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

 

 

 

 

            ชมเว็บไซต์ได้ที่ www.ampolfood.com/csr