โครงการกล่องวิเศษ ร่วมกับ SIG Combibloc จัดกิจกรรม “ฑูตน้อยกล่องวิเศษ”
07-09-2560

          โครงการกล่องวิเศษ ร่วมกับ SIG Combibloc จัดกิจกรรม “ฑูตน้อยกล่องวิเศษ” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพฯ

 

 

         เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 โครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ ร่วมกับ บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด จัดกิจกรรม “ฑูตน้อยกล่องวิเศษ” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลกล่องยูเอชที   ขั้นตอนการแกะ ล้าง เก็บ กล่องยูเอชที อีกทั้งกิจกรรมความทดสอบคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากกล่องยูเอชที พร้อมปลูกต้นไม้รักษ์โลก ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียน และคณะอาจารย์จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ กรุงเทพฯ

 

   

 

     

 

      “ทูตน้อยกล่องวิเศษ” เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เยาวชนไทยหันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณขยะในสังคม และพร้อมปลูกจิตสำนึกสีเขียวเพื่อตอบแทนสิ่งที่ดีสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโครงการกล่องวิเศษได้ที่ www.ampolfood.com/csr  หรือ Fanpage "กล่องวิเศษ Magic Box"