ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา "โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี5"
06-07-2560

                      โครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ ร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ จส.100 เดินทางมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนรีไซเคิล จำนวน 220 ชุด ภายใต้โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี 5 แก่ 6 โรงเรียนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

                       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์ และนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เดินทางมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รีไซเคิล จำนวน 220 ชุด พร้อมทั้งทุนการศึกษา และเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ โรงเรียนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตะลุ่ม โรงเรียนหนองแจง โรงเรียนหนองเฝ้า โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนหนองผือ  โรงเรียนวัดเกาะโพธิ์งาม และโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

 

 

                       โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้ทางด่วนส่งกล่องยูเอชที ที่ผ่านการ แกะ ล้าง เก็บ มาที่จุดรับกล่อง ณ ด่านเก็บเงินทางพิเศษทุกด่าน โดยดำเนินงานร่วมกันมาถึงปีที่ 5 และพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังคม ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนต่อไป