“โครงการกล่องวิเศษ” และกลุ่มเซนต์ฟรังฯ วัยใส หัวใจรีไซเคิล ร่วมปันน้ำใจ ให้ห้องสมุด
24-06-2560

                “โครงการกล่องวิเศษ” และกลุ่มเซนต์ฟรังฯ วัยใส หัวใจรีไซเคิล ร่วมปันน้ำใจ ให้ห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านแจงงาม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

                 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ตัวแทนโครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ และ กลุ่มเซนต์ฟรังวัยใส หัวใจรีไซเคิล พร้อมทั้งอาจารย์ และผู้ปกครองจากโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  ร่วมมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนรีไซเคิล จากกล่อง UHT และอุปกรณ์การเรียน ในกิจกรรม ปันน้ำใจ ให้ห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านแจงงาม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

                “กลุ่มเซนต์ฟรังฯ วัยใส หัวใจรีไซเคิล” เป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่มีจิตอาสาในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกัน แกะ ล้าง เก็บ และส่งกล่องยูเอชที มาให้ทางโครงการกล่องวิเศษ  ซึ่งดำเนินงานร่วมกันเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ในการส่งกล่องยูเอชที เพื่อผลิตเป็นโต๊ะ- เก้าอี้  ส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

 

                กิจกรรมปันน้ำใจ ให้ห้องสมุด เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมกันของนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่จัดกิจกรรมมอบโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และร่วมบริจาคเงินทุนสนับสนุน พร้อมอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านแจงงาม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในกิจกรรมมีการปรับปรุงอาคาร ทาสีตกแต่งสถานที่ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน