“กล่องวิเศษ Keep 2 Share” เดินหน้าบุกใจกลางเมือง มุ่งลดปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งต่อความสุขแก่ส
05-06-2560

             โครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์  ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์  จำกัด  บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด และบริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อก จำกัด สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมจากลุ่มเยาวชน Keep 2  Share โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่  ตระหนักในเรื่องของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาขยะ ด้วยการ  แกะ ล้าง เก็บ กล่องยู เอช ที ที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิลเป็นแผ่นชิป บอร์ดผลิตเป็นโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

 

            “กล่องวิเศษ Keep 2 Share” เป็นโครงการที่เกิดจากการสานต่อของกิจกรรมกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ Keep 2 Share ที่มุ่งรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน โดยเข้าร่วมกับโครงการกล่องวิเศษ ผนวกกับความตั้งใจร่วมกันของทั้ง 4 หน่วยงาน ด้วยความร่วมมือในการมุ่งลดปริมาณขยะของกล่อง ยู เอช ที และตระหนักถึงภาวะโลกร้อน โดยการเชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันรวบรวมกล่องบรรจุภัณฑ์ ยู เอช ที ที่ใช้แล้ว ผ่านกระบวนการ แกะ ล้าง เก็บ ส่งเข้ามายังศูนย์รีไซเคิลอำพลฟูดส์ โดยมีจุดรับกล่อง ยู เอช ที ณ ศูนย์การค้าใจกลางเมืองกรุงเทพฯ  6  จุด ได้แก่ สยามพารากอน (ชั้น G โซน North  , ชั้น G โซน South , ชั้น 4 โซน Canteen )  สยามเซ็นเตอร์  (ชั้น M บริเวณทางเชื่อมสยามดิสคัฟเวอร์รี่ ,   ชั้น 1 บริเวณหน้าศูนย์การค้า , Siam Carpark )   

             

            โดยโครงการ  “กล่องวิเศษ Keep 2 Share”  เป็นโครงการที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ได้พร้อมให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ หน่วยงาน ภาครัฐและ เอกชน ร่วมกัน แกะ ล้าง เก็บกล่องเปล่า ยู เอช ที ที่ใช้แล้ว ส่งได้ที่จุดรับบริจาคกล่อง ยูเอชที 6 จุด ณ ศูนย์การค้าพารากอนและศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ampolfood.com/csr