อำพลฟูดส์เพื่อสังคม

 

 

 

 

     อำพลฟูดส์ ผู้นำด้านนวัตรกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ไม่ได้เป็นเพียงผู้มอบ “คุณค่า” ด้านโภชนาการให้แก่คนทั่วโลกเพียงอย่างเดียว แต่เราเป็นผู้สร้างสรรค์โครงการดีๆ จากจิตสำนึกของคน อำพลฟูดส์ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่พวกเรามุ่งหวังเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงสังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

 

     ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกที่ดีกับเราได้ ผ่านโครงการด้าน CSR ที่เราจัดขึ้น เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของพวกเรา

 

 

 

      ชมเว็บไซต์ได้ที่ www.ampolfood.com/csr