ผลิตภัณฑ์ นํ้ามันมะพร้าว คิงไอแลนด์

คิงไอแลนด์ นํ้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100%  เคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติ นํ้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ (Extra Virgin Coconut Oil) คือนํ้ามันบริสุทธิ์ ที่สกัดได้จากเนื้อมะพร้าวสด โดยวิธีสกัดเย็นด้วยเทคโนโลยีทันสมัยโดยการเหวี่ยงแยก (Centrifuge Process) ควบคุมอุณหภูมิตลอดกระบวนการให้ตํ่ากว่า 60 องศาเซลเซียส ไม่ใช้ความร้อนและสารเคมีโดยเด็ดขาดเพื่อให้คงคุณค่าอันแสนบริสุทธิ์จนนํ้ามันมะพร้าวคงความใส มีกลิ่นหอมของมะพร้าวอุดไปมด้วยวิตามินอีตามธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอื่นๆ

สามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ของคิงไอแลนด์ ได้ที่

http://www.thaivirginoil.com

สามารถเข้าชมโฆษณาของผลิตภัณฑ์คิงไอแลนด์ ได้ที่

http://www.ampolfood.com/th/media04.php

 

สามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์อื่นๆ