“อำพลฟูดส์” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “โรงงานกะทิชาวเกาะ การใช้วิจัยจากภาครัฐ สู่การพัฒนาสินค้าสุขภาพ”
24-09-2560

                     “อำพลฟูดส์” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ  โรงงานกะทิชาวเกาะ การใช้วิจัยจากภาครัฐ สู่การพัฒนาสินค้าสุขภาพ ในงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2  ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพฯ

              เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ  “โรงงานกะทิชาวเกาะ การใช้วิจัยจากภาครัฐ ... สู่การพัฒนาสินค้าสุขภาพ”  ในงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้”  ซึ่งจัดโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพฯ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาประเทศได้จริง

 

              พร้อมกันนี้ในงานมีการร่วมออกบูทจัดแสดงนวัตกรรมวิจัยจากหลากหลายผลงานร่วมกัน  ซึ่งได้การตอบรับจากผู้เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก