ตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ วันที่ประกาศ วันที่ปิดรับ
เจ้าหน้าที่การจัดการความรู้ / เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย 2 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560
ผู้จัดการแผนก/ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ขาย 10 สำนักงานท่าเตียน 26-05-2560
ผู้จัดการแผนก /ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ 4 สำนักงานท่าเตียน 26-05-2560
ผู้จัดการแผนก/ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 5 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560
ซุปเปอร์ไวเซอร์ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560
ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ / โปรแกรมเมอร์ 4 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร 20 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560
ผู้ช่วยผู้จัดการ /ซุปเปอร์ไวเซอร์วิศวกรรม/วิศวกร 5 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560
ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 8 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560
ซุปเปอร์ไวเซอร์ / เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 4 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560
ผู้ช่วยผู้จัดการ /ซุปเปอร์ไวเซอร์ / เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 4 สำนักงานท่าเตียน 26-05-2560
ซุปเปอร์ไวเซอร์ / หัวหน้างานโลจิสติกส์ 7 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560
นักวิจัย / ผู้ช่วยนักวิจัย / นักพัฒนาตำรับ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560
ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ผลิต / QA/ QC 10 พุทธมณฑลสาย 5 26-05-2560