วัฒนธรรมองค์กร

 

          อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งมั่นในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ด้วยจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสงคม ซึ่งทำให้ลูกค้าเชื่อถือไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทำให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงตลอดเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา

 

         วันนี้...เราเป็นผู้มอบ "คุณค่า" ด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อคนทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์ของเรามีอยู่เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก เราเป็นบริษัทระดับแนวหน้าด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แต่ความสำเร็จเหล่านั้น มิได้เคยทำให้เราหยุดยั้งการพัฒนา เรายังคงเดินหน้าทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมอบ "คุณค่า" แก่ลูกค้าของเราต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

 

          เราเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม มีวินัย มี Service Mind ไม่มี Seniority มีวัฒนธรรมของนักสู้ที่อดทน ทุ่มเท และ ไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรค เน้นหลักการ และเหตุผล แต่ไม่ยึดติดรูปแบบหรืออดีต เราเน้นวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ส่วนที่ดีกว่า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นแล้วเรายังเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เราสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวางของพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน

 

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักความก้าวหน้า มุ่งพัฒนาและสร้างคุณค่าให้ตนเองและมีวัฒนธรรมองค์กร ดังต่อไปนี้

 

          1. เป็นนักสู้ มีความมุ่งมั่น พยายาม อดทนและทุ่มเท

         

          2. มีความรับผิดชอบ ผลักดันงานได้ และมีวินัยสูง

 

          3. มีความกระตือรือร้นสูง รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รักความก้าวหน้า

 

          4. กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังผู้อื่น ทำงานเป็นทีม

 

          5. Positive and Creative thinking มี Service mind และคุณธรรม

 

 

          ถ้ามั่นใจว่า คุณคือคนที่เรามองหา และพร้อมจะเติบโตไปกับเรา โปรดเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของเราในการพัฒนา อำพลฟูดส์ ต่อไป