ยุโรป

 

 

 

 

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบได้โดยตรง ที่

 

โซนยุโรป

คุณศรันย์ เศวตะดุล

International Sales Manager

email: saran@ampolfood.com , Skype ID : APF_ASIA , Language. Thai / English

Tel. +66 0 2622 3434 Ext. 2400 Mobile. + 66 85127 4482

 

คุณจินต์จุฑา ปัญญานันท์

International Sales Representative

email: jinjuta@ampolfood.com , Skype ID : APF_USA , Language : Thai / English

Tel. + 66(0)2622-3434 Ext. 2410 , Mobile. + 66 61821 0004

 

 

คุณนรมน ชมภูจิต

International Sales Representative

email: naramon@ampolfood.com , Skype ID : APF_ASIA , Language. Thai / English/Chinese

Tel. +66 0 2622 3434 Ext. 2405 Mobile. + 66 85482 7843

 

 

 

คุณวศพล ตั้งสุจริตชัยกุล

International Sales Representative

email: wasapon@ampolfood.com , Skype ID : APF_ASIA , Language. Thai / English

Tel. +66 0 2622 3434 Ext. 2413 Mobile. +66 95517 6556

 

 

 

คุณธนวัฏ ผลคำ

International Sales Representative

email: Tanawat@ampolfood.com , Skype ID : APF_ASIA , Language. Thai / English

Tel. +66 0 2622 3434 Ext. 2404 Mobile. +66 84094 7706

 

 

โซนยุโรปตะวันออก

คุณรัตติกร บุษดาวงศ์

International Sales Representative

email: rattikorn@ampolfood.com , Skype ID : APF_USA , Language : Thai / English

Tel. + 66(0)2622-3434 Ext. 2407 , Mobile. + 66 87988 0077