เอเชีย

 

 

 

 

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบได้โดยตรง ที่

 

 

คุณศรันย์ เศวตะดุล

International Sales Manager

email: saran@ampolfood.com , Skype ID : APF_ASIA , Language. Thai / English

Tel. +66 0 2622 3434 Ext. 2400 Mobile. + 66 85127 4482

 

คุณนรมน ชมภูจิต

International Sales Representative

email: naramon@ampolfood.com , Skype ID : APF_ASIA , Language. Thai / English/Chinese

Tel. +66 0 2622 3434 Ext. 2405 Mobile. + 66 85482 7843

 

 

คุณวศพล ตั้งสุจริตชัยกุล

International Sales Representative

email: wasapon@ampolfood.com , Skype ID : APF_ASIA , Language. Thai / English

Tel. +66 0 2622 3434 Ext. 2413 Mobile. +66 95517 6556

 


จีน,ญี่ปุ่น

คุณ ปัญญ์ชลี ตันหุน

International Sales Representative

email: panchalee@ampolfood.com , Skype ID : APF_ASIA , Language. Chinese / English

Tel. +66 0 2622 3434 Ext. 2406 Mobile. + 66 8 6346 1735