ข้อมูลทั่วไป

 

 สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่

 อาคารเทพผดุงพร 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์

 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

 กรุงเทพฯ 10200

   

 โทรศัพท์

 ส่วนกลาง                   +66(0) 2622-3434 (auto)

 ศูนย์บริการลูกค้า         +66(0) 2622-3838

 สำนักประชาสัมพันธ์    +66(0) 2622-3737

 โทรสาร

 +66(0) 2226-1829

   
 ที่อยู่โรงงงานพุทธมณฑล สาย5

 57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

 โทรศัพท์

 +66(0) 2497-9111 (auto)

 โทรสาร

 +66(0) 2420-4781

   
 สถานที่ตั้งโรงงานราชบุรี

 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 โทรศัพท์

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 โทรสาร

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ

   

 ที่อยู่ศูนย์วิจัยโภชนาการอำพลฟูดส์ (APF-NRC)

 อาคารศูนย์วิจัยโภชนาการอำพลฟูดส์ 57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน 

 จังหวัดนครปฐม 73220

 โทรศัพท์

 +66(0) 2811-8550-3

 โทรสาร

 +66(0) 2420-4781

   
 ที่อยู่เว็บไซต์

www.ampolfood.com

www.ampolfood.co.th

   
 ประเภทธุรกิจ

 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 สถานะทางกฏหมาย

 บริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย

 เลขทะเบียนบริษัท

 0105531005538

 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 www.dbd.go.th

 ทุนจดทะเบียน

 90,000,000 บาท (ชำระเต็ม)

 ตราสินค้า

ชาวเกาะ (Chaokoh), ฟิต-ซี (Fit-C), วี-ฟิท (V-fit),

โปร-ฟิท (Pro-fit), กู๊ดไรฟ์ (Good-Life), รอยไทย (Roithai), ไอซ์ดรีม (Ice-Cream)

 จำนวนพนักงาน

 800 คน

 ผลประกอบการ

 พ.ศ 2551 : 1,345,000,000 บาท

 พ.ศ 2553 : 1,500,000,000 บาท

 พ.ศ 2554 : 2,200,000,000 บาท

 

 ระบบมาตรฐาน

 ISO 22000                    ISO 9001:2000          ISO 14001:2004
TIS/OHSAS 18001:1999   HACCP                       GMP
Hal-Q