อำพลฟูดส์ ร่วมตัดสินการออก Eco Canteen ในโครงการกล่องเก่าชีวิตใหม่ (Bloc for Life) ของนิสิตคณะสถาปัต...more >


โครงการกล่องวิเศษ ร่วมกับ SIG Combibloc จัดกิจกรรม “ฑูตน้อยกล่องวิเศษ” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร...more >


ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา "โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี5" โดยอำพลฟูดส์ ร่วมมือกับ การทางพิเศษแ...more >


“โครงการกล่องวิเศษ” และกลุ่มเซนต์ฟรังฯ วัยใส หัวใจรีไซเคิล ร่วมปันน้ำใจ ให้ห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านแจ...more >


“กล่องวิเศษ Keep 2 Share” เดินหน้าบุกใจกลางเมือง สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งลดปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อ...more >


อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยระบบสนับสนุนจากภาคร...more >


“อำพลฟูดส์” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ โรงงานกะทิชาวเกาะ การใช้วิจัยจากภาครัฐ สู่การพัฒนาสินค้าส...more >


อำพลฟูดส์ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกร...more >


อำพลฟูดส์ ร่วมสาธิตการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทย ในงาน Amazing Thai Taste @Suvarnabhum...more >


อำพลฟูดส์ ร่วมเสวนาแนะนำและสะท้อนหลักสูตร “NEXT GEN INNOVATOR ในงานปฐมนิเทศหลักสูตร NEXT GEN INNOVAT...more >


อำพลฟูดส์ผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยเรามุ่งสร้างสรรค์...more >