ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Press News & Events

"อำพลฟูดส์" ร่วมเพิ่มศักยภาพนวัตกรรมด้วยงานวิจัย ในงาน Talent Mobility Fair 2017

2018-01-13 14:52:28

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยระบบสนับสนุนจากภาครัฐ" ในงานTalent Mobility Fair 2017 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยระบบสนับสนุนจากภาครัฐ" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในงานTalent Mobility Fair 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักที่เกี่ยวกับนโยบาย Talent Mobility และกลไกการสนับสนุนเคลื่อนย้ายบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน

นอกจากนี้ ยังมี น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (GIB) และคุณสัมพันธ์ ศิลปนาฏ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้ และภายในงานดังกล่าวยังมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมจับคู่ (Matching) ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยอีกด้วย

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2019 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X