เมืองผู้ดีติดตั้ง“แผงโซล่าเซลล์” บนโครงหลังคาคลุมตัวสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์

 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่บนโครงหลังคาคลุมสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำเทมส์ สถานีรถไฟแบล็คไฟรเออร์ส ในกรุงลอนดอน เสร็จไปกว่าครึ่งแล้ว โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อฤดูใบไม่ร่วงปีที่แล้ว คาดว่าแผงโซล่าเซลล์เหล่านี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าสูงถึง 900, 000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ภายใน 1 ปี ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าที่ใช้ในระบบขนส่งในสถานี ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 511 ตันต่อปี

 
สะพานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟแบล็คไฟรเออร์ส ซึ่งมีโครงสร้างสถานีที่เอื้อต่อการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยขณะนี้ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนโครงสร้างหลังคาสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำเทมส์ไปแล้ว 4, 400 แผง
 
สะพานดังกล่าวจะกลายเป็นสะพานตัวแรกที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในหมู่สะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำเทมส์ กว่า 100 ตัว ขณะที่สะพานดังกล่าวจะมีขบวนรถไฟ 24 ขบวนสัญจรอย่างคึกคักในแต่ละชั่วโมง นอกจากนี้ สถานีดังกล่าวยังจะประหยัดพลังงานด้วยวิธีอื่นๆ วิธีการที่ว่าคือจะใช้ช่องที่แสงอาทิตย์สามารถส่องทะลุให้แสงสว่างภายในสถานี หรี่เครื่องปรับอากาศในช่วงที่มีการสัญจรน้อยลง และจะมีการติดตั้งระบบกักเก็บน้ำฝนเพื่อกรองมลพิษจากการระบายน้ำอีกด้วย
หากก่อสร้างแล้วเสร็จ สะพานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะกลายเป็นสะพานตัวแรกที่ไม่เพียงแต่มีหลังคาที่ให้ร่มเงา แต่ยังเป็นสะพานตัวแรกที่มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคามากที่สุดในโลก ซึ่งนับเป็นหนึ่งในแนวทางในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าบนหลังคาให้เกิดประโยชน์อีกด้วย