ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR News

“โครงการกล่องวิเศษ” และกลุ่มเซนต์ฟรังฯ วัยใส หัวใจรีไซเคิล ร่วมปันน้ำใจ ให้ห้องสมุด

2018-01-12 18:39:59

“โครงการกล่องวิเศษ” และกลุ่มเซนต์ฟรังฯ วัยใส หัวใจรีไซเคิล ร่วมปันน้ำใจ ให้ห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านแจงงาม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ตัวแทนโครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ และ กลุ่มเซนต์ฟรังวัยใส หัวใจรีไซเคิล พร้อมทั้งอาจารย์ และผู้ปกครองจากโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ร่วมมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนรีไซเคิล จากกล่อง UHT และอุปกรณ์การเรียน ในกิจกรรม ปันน้ำใจ ให้ห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านแจงงาม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

“กลุ่มเซนต์ฟรังฯ วัยใส หัวใจรีไซเคิล” เป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่มีจิตอาสาในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกัน แกะ ล้าง เก็บ และส่งกล่องยูเอชที มาให้ทางโครงการกล่องวิเศษ ซึ่งดำเนินงานร่วมกันเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ในการส่งกล่องยูเอชที เพื่อผลิตเป็นโต๊ะ- เก้าอี้ ส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

กิจกรรมปันน้ำใจ ให้ห้องสมุด เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมกันของนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่จัดกิจกรรมมอบโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และร่วมบริจาคเงินทุนสนับสนุน พร้อมอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านแจงงาม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในกิจกรรมมีการปรับปรุงอาคาร ทาสีตกแต่งสถานที่ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2019 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X