ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน อัตรา สถานที่ วันที่ประกาศ
เจ้าหน้าที่การจัดการความรู้ / เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย 2 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13
ผู้จัดการแผนก/ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ขาย 10 สำนักงานท่าเตียน 2018-01-13
ผู้จัดการแผนก /ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ 4 สำนักงานท่าเตียน 2018-01-13
ผู้จัดการแผนก/ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 5 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13
ซุปเปอร์ไวเซอร์ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13
ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ / โปรแกรมเมอร์ 4 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร 20 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13
ผู้ช่วยผู้จัดการ /ซุปเปอร์ไวเซอร์วิศวกรรม/วิศวกร 5 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13
ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 8 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13
ซุปเปอร์ไวเซอร์ / เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 4 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13
ผู้ช่วยผู้จัดการ /ซุปเปอร์ไวเซอร์ / เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 4 สำนักงานท่าเตียน 2018-01-13
ซุปเปอร์ไวเซอร์ / หัวหน้างานโลจิสติกส์ 7 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13
นักวิจัย / ผู้ช่วยนักวิจัย / นักพัฒนาตำรับ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13
ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ผลิต / QA/ QC 10 พุทธมณฑลสาย 5 2018-01-13

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2018 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X