ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน อัตรา สถานที่ วันที่ประกาศ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 1 สำนักงานท่าเตียน 2018-06-13
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 สำนักงานท่าเตียน 2018-06-13
ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน ฝ่ายประกันคุณภาพ 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายการจัดการความรู้ 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
หัวหน้างาน ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13
หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 1 โรงงานอำพลฟูดส์ พุทธมณฑลสาย 5 2018-06-13

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2019 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X